ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε με το γραφείο ιδιωτικών ερευνών «Η ΣΦΙΓΓΑ», σε Αθήνα, Κόρινθο, Πάτρα και Καλαμάτα,
Πρέβεζα, Βόλο, Ρέθυμνο και δώστε λύση στα θέματα που σας ταλανίζουν.

«Η ΣΦΙΓΓΑ» - ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Κεντρικό: Πατησίων 14, Αθήνα, 10677
Τηλ.: 2130643812 
Κιν.: 6944829504


1ο Υποκατάστημα: Αγίου Γεωργίου 103, Κόρινθος, 20100
Τηλ.: 2741303192
Κιν.: 6944829504


2ο Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου, Πάτρα, 26222
Τηλ.: 2741303192
Κιν.: 6944829504


3ο Υποκατάστημα: Κανάρη 63, Καλαμάτα, 24100
Τηλ.: 2741303192
Κιν.: 6944829504


4ο Υποκατάστημα: Ειρήνης 27, Πρέβεζα, 48100
Τηλ.:2130643812
Κιν.: 6944829504


5ο Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 47, Βόλος, 38333
Τηλ.: 2130643812
Κιν.: 6944829504


6ο Υποκατάστημα: Κουντουριώτου 17, Ρέθυμνο Κρήτης, 74100
Τηλ.:2130643812
Κιν.: 6944829504

Τα πεδία που χαρακτηρίζονται με * είναι υποχρεωτικά

hCaptcha