ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το γραφείο ιδιωτικών ερευνών «Η ΣΦΙΓΓΑ», διαθέτει ειδικό υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και άριστα εκπαιδευμένο και επιλεγμένο δίκτυο συνεργατών, ώστε να μπορεί να αναλάβει με εχεμύθεια και μυστικότητα πάσης φύσεως υποθέσεις και να προσφέρει πληθώρα υπηρεσιών. Διαθέτουμε ένα πλήρες τεχνικό επιτελείο εξοπλισμένο με συστήματα τεχνολογίας αιχμής και χρησιμοποιούμε τα πλέον εξελιγμένα αξιόπιστα και σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα καταγραφής ήχου και εικόνας.